Pipelife Storm Water Open

Zagospodarowanie wód deszczowych

Woda jest częścią naszego życia…

Bez niej nie mogłoby istnieć życie na naszej planecie. Problem pojawia się natomiast wtedy, kiedy tej wody jest za dużo i nie za bardzo wiadomo, co z nią można zrobić. Wtedy zaczynamy szukać rozwiązań polegających na prawidłowym zagospodarowaniu wody.

Domy i mieszkania

Każdy dom, niezależnie od tego czy znajduje się na wsi czy w mieście, czeka spotkanie z opadami deszczu. Przeciekający dach to pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy gdy myślimy o problemie deszczu, ale czy tylko ta woda przeciekająca z dachu może powodować problemy?

Budownictwo niemieszkaniowe

Nasze miasta są niestety w dużym stopniu zabetonowane. Drogi, ulice, chodniki, parkingi – dla nas codzienność, dla wody natomiast często bariera nie do przejścia. Jeżeli w porę nie zainterweniujemy, to w dość szybkim czasie poczujemy potęgę tego żywiołu.

Budownictwo inżynieryjne

Wielkie parkingi, szerokie drogi, mosty, wiadukty i wiele innych. To są właśnie te obiekty, które są niezbędne w każdym dobrze rozwinietym mieście. Niemniej jednak ich obecność wiąże się z brakiem możliwości wygospodarowania miejsca na zieleń. Jak w takim razie zadbać o to by woda nie pokazała tam swojego niszczycielskiego potencjału?

…to dzięki niej żyjemy, to z nią musimy się mierzyć.

Problem wody może być spowodowany intensywnymi opadami deszczu, gdzie w stosunkowo krótkim czasie mogą się pojawić jej duże ilości lub problemem może być też woda zgromadzona w gruncie. Każdy ten problem niesie ze sobą inne skutki i w inny sposób należy te problemy rozwiązywać.

Biorąc pod uwagę zmieniający się klimat będziemy coraz częściej narażani na podtopienia wynikające z intensywnych opadów deszczu. Aby temu zapobiec należy w jakiś sposób zająć się tą wodą zanim jej nadmiar będzie stanowił realny problem. Szukajmy dostawców posiadających bogate doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak także w wykonaniu zbiorników retencyjnych w Polsce i na świecie.

Spośród dostępnych na rynku rozwiązań warto zainteresować się systemem STORMBOX. STORMBOX jest to system podziemny, który zbiera, oczyszcza i magazynuje nadmiar wody deszczowej do wykorzystania w przyszłości. Został on zaprojektowany do pracy pod ziemią. Jest odpowiedni dla szerokiego zakresu warunków i celów. Wszystkie części systemu STORMBOX są dostosowane do potrzeb danego miejsca.

1. Zbieranie

Są to pierwsze składowe, które mają za zadanie nie dopuścić do rozlania się wody po całej działce a zebranie jej poprzez odpowiednie wpusty. Co istotne aby w kolejnym etapie nie transportować wraz z wodą piasku, taki wpust powinien być wyposażony w osadnik.

Wpusty deszczowe

Rozwiązanie dla kontroli odpływu wody deszczowej

Odwodnienie liniowe

Kanał odpływowy do efektywnego odprowadzania wód powierzchniowych na podjazdach, parkingach lub drogach szybkiego ruchu

Water pouring in woman hand on nature background, environment issues

2. Transport

To dzięki tym elementom woda transportowana jest od miejsca jej zebrania do odbiornika docelowego. Rury stanowią rozgałęzioną sieć, która wraz ze studniami odpowiada za prawidłowy i bezpieczny transport wód.

Kanalizacja zewnętrzna

Systemy rur, kształtek oraz studzienek do transportu i odprowadzania wód opadowych

Infrastruhtura układanie rur

3. Oczyszczanie

Aby zapewnić brak odkładania się osadów w zbiorniku należy je przechwycić zanim się do niego dostaną. Służą ku temu odpowiednie studzienki z osadnikiem, filtrem lub separatory piasku czy węglowodorów jeżeli odbierane są wody z terenów dróg czy parkingów.

Studzienki, separatory piasku, zbiorniki, filtry

Skuteczny system oczyszczania wody deszczowej z terenów zielonych oraz w strefach ruchu drogowego, takich jak parkingi

Separatory węglowodorów

Skuteczny system oczyszczania wody deszczowej z zanieczyszczonych obszarów

Oil separator cross section

4. Infiltracja/retencja

Jeżeli rury porównalibyśmy do żył w organizmie to skrzynka retencyjna byłaby jego sercem. To tam magazynowana jest woda, które, w zależności od systemu, może być albo powoli przesączana do gruntu, albo wykorzystana np. do nawadniania ogrodu. Prawidłowo zaprojektowany i eksploatowany system pozwoli na bezpieczną i bezawaryjną pracę przez dziesięciolecia. Dzięki temu rozwiązaniu pozbywamy się problemu zalewania posesji dodatkowo wykorzystując zgromadzoną tam wodę i przyczyniamy się do pro ekologicznego trybu życia. Co więcej, za zgromadzoną tam wodę nie są pobierane żadne opłaty, więc dysponujemy jej darmowym źródłem.

Stormbox i Stormbox II

Najlepsze rozwiązanie w zakresie infiltracji i/lub retencji wody deszczowej. System wykonany z PP zapewniający przyjazną dla środowiska gospodarkę wodami opadowymi, uwzględniający ochronę gleby i wody

 

 

Raineo

5. Odprowadzenie

W przypadku realnej szansy przepełnienia zbiornika projektuje się przelewy awaryjne transportujące wody do sieci kanalizacji deszczowej lub w inne miejsce zabezpieczając tym samym zbiornik przed awarią. Może się tak zdarzyć, że woda będzie do zbiornika transportowana w większej ilości niż możliwości jej wykorzystania. Aby temu zapobiec warto jest jeszcze na etapie projektowania przewidzieć taką sytuację i zaplanować przelew awaryjny, który nadmiar wody odprowadzi np. do kanalizacji deszczowej.

Raineo system - Stormbox and PRO manhole

6. Zestaw pomiarowy Smart

Co zrobić w przypadku, gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą przelewu awaryjnego? W takim wypadku dobrze byłoby rozważyć opcję zastosowania zestawu pomiarowego Smart. Dzięki niemu jesteśmy w stanie sprawdzić ile wody w danym momencie znajduje się w zbiorniku czy też po jakim czasie zbiornik w całości się opróżni. Po podpięciu modułu stacji pogodowej system sprawdza modele pogodowe na nadchodzące dni i w przypadku gdy prognozowane są duże opady deszczu a w zbiorniku w dalszym ciągu jest woda, system wysyła ostrzeżenie dzięki czemu mamy ten bufor czasowy aby wypompować znajdującą się tam wodę.

Zestaw pomiarowy Smart

System monitoringu funkcjonowania zbiornika rozsączającego lub retencyjnego połączony z systemem wczesnego ostrzegania przed zbliżającym się podtopieniem.

Smart_Solutions_Stormwater_mngmt.jpg

7. Aktywne wsparcie techniczne i projektowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie określić zapotrzebowanie na system dla każdego zainteresowanego. Dobierzemy wszystkie potrzebne komponenty aby finalnie Klient otrzymał pełną ofertę i nie musiał zastanawiać czy aby przypadkiem czegoś jeszcze nie potrzebuje. Ponadto oferujemy wsparcie nie tylko na etapie projektowania, lecz także w momencie budowy samego zbiornika. Nasz dział techniczno-projektowy dba o to, aby każdy zainteresowany wsparcie w tym zakresie taką pomoc otrzymał.

Wsparcie techniczne i projektowe

Kompleksowe wsparcie dla projektanta i inwestora w całym cyklu od opracowania koncepcji zagospodarowania wody deszczowej, po realizację

Pipelife Bewässerung Beratungsgespräch mit Fachberater

8. Szkolenia

Dla firm wykonawczych jesteśmy w stanie zorganizować pokaz montażu, po którym możemy wystawić certyfikat stwierdzający, że dana firma zna i potrafi wykonać poprawnie montaż naszego zbiornika. Jak wiadomo wielu producentów posiada w ofercie swoje systemy retencyjno-rozsączające przez co znajomość jednego z nich wcale nie oznacza znajomość innego. Dzięki takiemu certyfikatowi Klient ma pewność, że firma wykonawcza zrobi to zgodnie ze sztuką i wytycznymi producenta co zapewni wieloletnią, bezawaryjną pracę systemu.

Szkolenia

Szkolenia z możliwością wystawienia certyfikatu

Certified Warranty Guarantee Insurance Assurance Concept

9. Produkcja

Całość produkcji odbywa się w zakładzie w Polsce, dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić bardzo szybką dostawę potrzebnego asortymentu na budowę. Zakup wyrobów produkowanych w Polsce należy do tzw. dobrych praktyk, które przyczyniają się do dalszego rozwoju firm, regionów działających w naszym kraju.

Produkcja

Produkcja elementów składowych systemu zagospodarowania wody deszczowej oraz prace związane z wdrożeniem rozwiązań dedykowanych pod potrzeby Klienta.

Wienerberger production plant Beerse

10. Kontrola jakości

Stały wewnętrzny nadzór produkcji zapewniający stabilność i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną. System Zakładowej Kontroli Produkcji opiera się na normie PN-EN ISO 9001.

Quality manager of Pipelife Poland testing product

11. Obsługa klienta i logistyka

Na wszystkie pytania w zakresie naszej produkcji odpowie Zespół Obsługi Klienta. Podpowie, które produkty z naszej oferty będą dla Państwa najbardziej optymalne, u kogo uzyskać wsparcie techniczne czy również gdzie znaleźć odpowiedni skład fabryczny najbliżej Państwa lokalizacji.

Obsługa klienta i logistyka

Aktywna obsługa klienta oraz proces planowania i transportu wyrobów.

Warehouse inventory manager holding checklist and looking aside.

12. Serwis

Wsparcie w systemie monitoringu Smart oraz analizie funkcjonowania.

husband car mechanic and woman customer make an agreement on the repair of the car.

Co zrobić w przypadku gdy naszym problemem nie jest woda spadająca z nieba, a ta znajdująca się pod ziemią? Sprawdź rozwiązania dla drenażu.