SmartHub

CASE STUDY

STORMWATER MANAGEMENT SOLUTIONS STORMBOX II

Zielona Góra (Polska) 

Nasze miasta drastycznie się rozrastają zarówno pod względem wielkości jak i liczby mieszkańców. Zmienia się również klimat, co skutkuje pogorszeniem się jakości i ilości dostępnej wody. Jesteśmy zmuszeni znaleźć rozwiązania, które zagwarantują bezpieczeństwo i zapewnią dobrobyt nie tylko nam, lecz także przyszłym pokoleniom. W tym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacji w Polsce i temu, jakie problemy związane z wodą możemy rozwiązać za pomocą skutecznego zarządzania wodą deszczową. Co istotne rozwiązania te można wprowadzić we wszystkich krajach borykających się z podobnymi problemami.

Siegendorf (Niemcy)

W miejscowości Siegendorf (Burgenland) w marcu 2018 r. otwarto nowe centrum handlowe “Intro”. Obiekt o powierzchni około 8 000 m² dysponuje również 344 miejscami parkingowymi. Woda powierzchniowa, która gromadzi się w tym miejscu, jest zbierana do zbiornika retencyjnego i w sposób kontrolowany odprowadzana do odbiornika wodnego. System retencyjny został zaprojektowany z wykorzystaniem skrzynek Pipelife Stormbox i ma objętość netto ponad 1 200 m3.

Lebring (Austria)

Budowa nowego supermarketu w miejscowości Lebring w Austrii wymagała zainstalowania systemu rozsączajacego. Firma budowlana nie miała dużego doświadczenia w tej dziedzinie i dlatego zwróciła się do Pipelife Austria. Pipelife zajęła się przygotowaniem oferty ilościowej, dostarczyła wszystkie materiały bezpośrednio na plac budowy i wyjaśniła, jak zainstalować system na miejscu. Na tak konkurencyjnym rynku usługa ta miała decydujące znaczenie.