Stormbox II experimental installation

Siegendorf (Niemcy)

Wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne

Wielkość zabudowanego terenu wymagała zastosowania zbiornika retencyjnego o pojemności ponad 1 200 m3. Dzięki skrzynkom Stormbox firmy Pipelife wymóg ten może być spełniony w prosty i nie zajmujący dużo miejsca sposób bezpośrednio pod parkingiem.
Prawie 6 000 skrzyń Pipelife Stormbox zostało ułożonych jedna przy drugiej jak cegły i połączonych klipsami. Skrzynie zostały ułożone z minimalnym przykryciem 90 cm, dzięki czemu mogą po nich jeździć także ciężkie pojazdy (do 60 t).
Dobre właściwości statyczne tego produktu zostały osiągnięte dzięki geometrii bloków oraz zastosowaniu nowoczesnego materiału jakim jest PP.

Efektywność i oszczędność miejsca

Pojemność netto pojedynczego pojemnika Pipelife Stormbox wynosi 206 litrów. Oznacza to, że wykorzystuje 95,5% swojej całkowitej objętości do przechowywania wody. Jest to znacząca zaleta w porównaniu z zasypkami żwirowymi, gdzie tylko 20 do 30% objętości może być wykorzystane do absorpcji wody.
Skrzynka wymaga znacznie mniejszej powierzchni montażowej, a tym samym mniejszej ilości prac ziemnych. Skrzynki nie mają dna i układa się je jedna na drugiej. Pierwsza warstwa jest montowana na płytach dennych.

Infiltracja lub retencja

Ogólnie rzecz biorąc, Pipelife Stormbox jest stosowany do infiltracji wód powierzchniowych.
W tym przypadku skrzynki infiltracyjne są pokryte geowłókniną, aby zapobiec przedostawaniu się drobnych cząstek z otaczającego gruntu. Woda powierzchniowa jest zawracana do swojego naturalnego obiegu. Odciążone są sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.

W przypadku centrum handlowego w Siegendorf system Stormbox nie jest wykorzystywany do infiltracji, lecz jako element retencyjny. Z tego względu system został w całości przykryty geowłókniną, zgrzany dookoła folią PE i ponownie przykryty geowłókniną. W ten sposób zbiornik retencyjny jest dobrze chroniony przed penetracją gruntu lub otaczających wód gruntowych.
Zebrana woda deszczowa jest odprowadzana do cieku wodnego Nodbach ze zredukowaną prędkością.

Prosta instalacja

Christian Pirker, kierownik budowy w firmie budowlanej Leyrer + Graf w Schwechat, chwali sobie łatwą obsługę skrzyń i szybki postęp budowy.

“Dzięki skrzyniom Stormbox firmy Pipelife zbiornik retencyjny można było zbudować w krótkim czasie. Niewielki ciężar ułatwił przenoszenie na placu budowy, a układanie skrzyń było bardzo proste. Ponadto, dzięki Alexandrowi Tomschikowi mamy kompetentną osobę do kontaktu we wszystkich kwestiach dotyczących produktów Pipelife”, stwierdza kierownik budowy.

Skrzynki Stormbox zostały dostarczone bezpośrednio z zakładu Pipelife na plac budowy w stanie gotowym do montażu, a obliczeniami wymiarowymi zajął się dział techniczny w Wiener Neudorf.