rain outside the windows of the villa. tropics

BUDOWNICTWO NIEMIESZKANIOWE

Rozwiązania dla BUDOWNICTWA NIEMIESZKANIOWEGO

Rozwiązanie przeznaczone dla developerów, biur projektowych, inwestorów, firm wykonawczych:

budownictwo publiczne, biurowe, sportowe, centra handlowe składające się z takich elementów jak:

  • zbiornik o pojemności 10 – 50 m3 PE lub 50 – 100 m3 Stormbox 
  • przed zbiornikiem montowana mała studzienka osadnikowa z filtrem stalowym lub w przypadku parkingów separator
  • retencja realizowana poprzez duże zbiorniki szczelne PE JUMBO 10 – 50 m3 lub zbiorniki wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią 
  • możliwy przelew awaryjny do skrzynek rozsączających lub pobliskiego rowu melioracyjnego
  • alternatywne rozsączanie poprzez rury drenarskie Pragma SN8 – SN16

 

Zbieranie i transport

Studzienki 315, 400, 425 z wpustem A15-D400

Studzienki 400, 425, 630, 800, 100 z wpustem 600 3/4. kołnierz pełny, PRO Gully

Rury i kształtki KZ

Oczyszczenie

Osadniki 400, 425, 630, 800, 1000 z filtrem

Separatory oleju

Retencja i ponowne użycie

Zbiorniki szczelne PE JUMBO 10 – 50 m3

Stormbox i Stormbox II owinięte folią z osprzętem

Waste water treatment station

Rozsączanie

Skrzynki Stormbox i Stormbox II wraz z geowłókniną i osprzętem

Rury rozsączające Pragma SN8

Stormbox II categorie