Drenching downpour rain storm water is overflowing off the tile shingle roof - streaming, rushing and splashing out over the overhanging eaves trough aluminum roof gutter system on a suburban residential colonial style house near Rochester, New York State, USA during a torrential mid-summer July downpour.

DOMY I MIESZKANIA

Rozwiązania dla budowy domów
i mieszkań

Rozwiązanie przeznaczone dla klienta indywidualnego, małego developera: 

domki jednorodzinne, małe osiedla mieszkaniowe składające się z takich elementów jak:

  • zbiornik o pojemności ≤ 10 m3
  • przed zbiornikiem montowana mała studzienka osadnikowa z filtrem stalowym
  • retencja realizowana poprzez małe zbiorniki szczelne PE 2 –10 m3
  • możliwy przelew do zbiorników rozsączających
  • alternatywne rozsączanie poprzez rury drenarskie Pragma SN8

Zbieranie i transport

Studzienki 315, 400, 425 z wpustem A15-D400

Rury i kształtki KZ

Oczyszczenie

Osadniki 315, 400, 425 z filtrem

Retencja i ponowne użycie

Zbiorniki szczelne PE 2 – 10 m3

Zbiornik szczelny

Rozsączanie

Skrzynki Stormbox wraz z geowłókniną i osprzętem

Rury rozsączające Pragma SN8

PP Stormbox I box.jpg