BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Rozwiązania dla BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

Rozwiązanie przeznaczone dla obiektów inżynieryjnych:

mosty i wiadukty, duże parkingi, projekty indywidualne składające się z takich elementów jak:

  • zbiornik o pojemności ≥ 100 m3
  • przed zbiornikiem montowana mała studnia z filtrem stalowym lub w przypadku parkingów separator
  • retencja realizowana poprzez zbiorniki wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią wykonane ze skrzynek Stormbox owiniętych folią
  • możliwy przelew awaryjny do skrzynek rozsączających lub pobliskiego rowu melioracyjnego
  • alternatywne rozsączanie poprzez rury drenarskie Pragma SN8 – SN16

 

Zbieranie i transport

Studzienki 315, 400, 425 z wpustem A15-D400

Studzienki 400, 425, 630, 800, 100 z wpustem 600 3/4. kołnierz pełny, PRO Gully

Rury i kształtki KZ

Oczyszczenie

Osadniki 400, 425, 630, 800, 1000 z filtrem

Separatory oleju

Retencja i ponowne użycie

Skrzynki Stormbox II owinięte folią z osprzętem

Raineo

Rozsączanie

Skrzynki Stormbox II wraz z geowłókniną i osprzętem

Rury rozsączające Pragma SN8 – SN16